Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine Mühendislik Nedir?

Tersine mühendislik nedir, günümüzde oldukça geniş bir alana sahiptir. Tersine mühendislik dalı pek çok alanda kullanıldığından dolayı oldukça önemli olan bir meslek dalı haline gelmiştir. Tersine mühendislik alanında faaliyet gösteren bir kimse 3D destekli bilgisayarlı ve bilgisayar desteği olan üretimleri mevcut parça veya yapıları üç boyutlu sanal yapılı tüm modelleri hazırlayabilir. Bir nesnenin ölçümü veya üç boyutlu olarak hazırlamak tersine mühendislik dalının görevidir. Aynı zamanda tersine mühendislik için bir obje, sistem ya da aygıtı çıkarımcı bir şekilde akıl yürütme analizi yaparak işlevselliğinin çalışması ya da yapısını fark etme işlemidir, şeklinde tanım yapılabilir. Mekanik aletler, yazılım, makine veya elektronik kompnent benzeri parçaları ayırma ve çalışma prensipleri detaylı bir şekilde analiz etmeyi hedef alır.  

Tersine Mühendisli Nasıl Yapılır?

Tersine mühendisli nasıl yapılır? İlk başta yaygın bir şekilde kullanılmakta olan 3D taramanın nokta bulutu kullanılarak sayısallaştırılması şeklinde yapılır. Nokta bulutu şeklinde gelen ürün kılavuz ile kabul edilip, mühendisler tarafından katı model haline getirilir.

Tersine Mühendislik Süreci Neleri Kapsar?

Tersine mühendislikte mühendislik ifadesi mevcut olan bir malzemenin yeniden oluşturulması için ihtiyaç duyulan süreci en aza indirmek için kullanılır. Bir yandan bir malzeme sıfırdan tasarlanmaya çalışılırken, diğer  yandan da mühendis tasarım ayrıntılarını hazırlayarak parçaların oluşmasını sağlayan üretimin çizimini yapar.

Tersine Mühendislikte Hangi Yazılım Türleri Tercih Edilir

Tersine mühendislik alanında hangi yazılımı türlerini tercih edildiği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tersine mühendislik sürecinde ürünü katı CAD modeli haline getirmek ya da dijitalleştirmek için çoğunlukla tersine mühendislik için hazırlanan yazılımlar kullanılıyor. Yazılımlar ile ürün modelleme ya da tasarımı yapılamadığından dolayı nokta bulutu katı hale dönüştürülüp tasarım yapılır.

Yukarıda tarama cihazındaki verilerin nokta bulutundan oluştuğunu söylemiştik. Nokta bulutu şeklinde alınan dijital dosya ya da veriler yazımlarla değiştirme, yeniden tasarlama düzenleme veya  geliştirme benzeri işlemlerin yapılmasına olanak tanıyor. Tersine mühendislik yazılımlarına örnek verirsek; SOLIDWORKS içerisindeki eklenti şeklinde çalışan ya da programa bütünleşmiş yapılan SOLIDWORKS yazılımıyla STL nokta bulutu, mesh dosyalar üzerinden tasarım ya da modelleme yapılmaktadır. Geomagic for SOLIDWORKS yazılımı ile nokta bulutu ya da mesh modeli katı yüzey modele dönüştürebilir ya da noktalar ve referans düzlem oluşturulacağı gibi mesh modeli referans alan her türlü çizimler yapılabilir. Aynı zamanda karmakarışık modellerin üzerindeki yüzeyleri veya o bölgenin eğrilikleri elde edilebilir.

Tersine Mühendislik Hangi Alanlarda Kullanılır

Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan Tersine Mühendislik özellikle ticari alanda oldukça faydalı olmaktadır. Çünkü tersine mühendislik ile bir ürünü mühendislikle alakalı sırları keşfetmek için kullanılabileceği gibi ürünü değiştirme, geliştirme, tasarlama veya rakip ürünlerini analiz etme ve daha iyi bir ürün elde etmek amacıyla da kullanılır. Farklı ülkelerin teknolojilerine bilgi ya da haberlerini almak için toplanan bilgi paralarını kopyalamak için de bu alandan yararlanılmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir