Dijital Pazarlama Nedir? Teknikleri Nelerdir?

Dijital Pazarlama Nedir? Teknikleri Nelerdir?

Günümüzde toplum içerisinde yaşayan bireylerin en az bir kez işittiği dijital pazarlama kavramı en basit ifade ile, özellikle internet ve sosyal medya gibi dijital iletişim kanalları yardımıyla kullanılan oldukça verimli bir pazarlama stratejisi yahut yöntemidir.

Müşterilerin beklentilerinin zaman içerisinde yaşadığı değişimler ve gelişimler neticesinde firmalar yeni pazarlama teknikleri geliştirerek pazar paylarını arttırma yarışı içerisine girdi. Bu noktada pazarlama tekniklerinin gelişimi sırasında eski usul yöntemlerin belli bir kısmının da sektörel rekabet ortamlarında halen uygulandığını belirtmekte fayda vardır.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerin neticesi günümüzde ve ilerleyen yıllarda dijital pazarlamanın sektörel bazda yapabileceği etkileri görmemiz açısından oldukça önemli. Öyle ki Türkiye sınırları içerisinde yaşayan nüfusun % 50’ si faal olarak internet kullanıcısı. Nüfusun internet kullanıcısı olan kesiminin % 70’ i ise e-ticarete yani dijital pazarlamaya oldukça olumlu bakmakta ve aktif olarak kullanmakta. Bu ikisi araştırmaya ek olarak yapılan incelemeler doğrultusunda çıkarılan sonuçlardan birisi de sosyal medyada popülaritesini arttırmış olan yahut bu doğrultuda çalışmalar yapan markaların bilinilirliğinin ve satış oranlarının da gözle görülür bir artış gösterdiğidir.

Bu gibi çıkarımlardan dolayı özellikle ileriye dönük hedefleri olan ve pazar paylarını arttırarak hizmet verdiği sektörde rakiplerini saf dışı bırakmak isteyen firmaların dijital pazarlama konusunu es geçmemesi oldukça önemlidir.

Dijital Pazarlama Teknikleri Nelerdir?

dijital pazarlama

  1. yy. da teknolojinin ve bunun neticesinde internet ağının gösterdiği inanılmaz gelişim açık bir şekilde ortadadır. Gelişimin getirdiği şartlara uyum sağlayamayan firmaların hizmet verdiği sektörlerdeki paylarını zamanla kaybedeceği de hemen hemen tüm otoriteler tarafından kabul edilen bir durumdur. Bu nedenle firmaların sosyal medyadaki varlığına ve dijital pazarlama tekniklerine vermeleri gereken önem eskiye nazaran daha da artmış durumdadır.

Orta ve uzun vadede sektöründeki pazar payını arttırarak rakiplerini egale etme düşüncesi içinde olan firmaların uygulayabileceği dijital pazarlama tekniklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: İçeriklerin kalitesinin arttırılması, sosyal medyada sürekli faal durumda olma, müşteriye özel reklam verebilme yeteneğinin geliştirilmesi, çeşitli sosyal medya hesapları yardımıyla ürün tanıtımları için canlı yayın yapabilme yahut video çekebilme ve otomasyonu gelişmiş olan yazılımların kullanılması.

Belirtilen 5 etkeni uygun bir şekilde yerine getirebilen firmaların müşteri memnuniyetini ve satış miktarını arttırmaması olanaksızdır. Bu aşamada dijital pazarlama tekniklerinin her birine ayrı bir parantez açmak oldukça faydalı olacaktır. Yapılan incelemeler internet ortamında alışveriş yapan müşterilerin tanıtım metni kaliteli olmayan ürünleri tercih etmediğini ve ürün hakkında tam manasıyla bilgi alabileceği kanallara yöneldiğini gösterir. Bu nedenle de kendine dijital pazarlama noktasında hedef koyan firmaların atacağı ilk adım internet sitesinde yahut sosyal medya hesabında kaliteli içerikler ile kullanıcının karşısına çıkmasıdır.

Firmalar ürünlerin tanıtım yazılarında içerik kalitesinin arttırılması için gerekli gördüğü takdirde bu noktada hizmet veren ajanslar ile temasa geçebilir. Klasik pazarlama yöntemlerinde de olduğu gibi dijital pazarlamada da hedef her zaman müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak pazar payını arttırmak isteyen firmaların dijital pazarlama noktasında atacağı ikinci adım ise sosyal medya hesaplarının faal olmasıdır. Günümüz Türkiye’ sinde sosyal medya kullanım oranı oldukça yüksek olduğundan firmalar bu kanal yardımıyla daha çok müşteriye ulaşabilir. Bu nedenle bu etken de dijital pazarlama noktasında firmaların es geçmemesi gereken önemli bir noktadır.

Müşteri ile kuvvetli bağ kurulması ve satılan ürün miktarının arttırılması amacıyla atılabilecek en önemli adım müşteriye özel reklam verebilmektir. Bu sebepten müşteri ağını genişletmek isteyen firmaların toplumun hemen her kesimine hitap etmesi gerekir. Otoriteler tarafından belirtilen görüşler müşteriye özel reklam tekniğinin 2017 yılından itibaren kuvvetlenerek devam edeceği yönündedir.

Firmaların sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmasının yanında tanıtımlarını çeşitlendirmesi ve müşterinin ilgisini çekebilmesi açısında belirli periyotlarla video film yüklemesi yahut canlı yayın yaparak ürün tanıtımı yapması da oldukça önemlidir. Birey yapısı gereği değişimlere her zaman ilgi ile yaklaşmıştır. Ufak zahmetler neticesinde yapılacak canlı yayınlar ve videolar neticesinde firma kısa süre içerisinde müşteri potansiyelini arttıracaktır. Dijital pazarlama noktasında firmaların elini kolaylaştıran etmenlerden sonuncusu ise otomasyon yazılımlarının devreye sokulmasıdır. E-ticaret kullanımının artması ham verilerin işlenmesini de zorlaştırdığından dijital pazarlamada otomasyon yöntemler kullanmak oldukça gerekli bir hale gelmiştir. En kısa sürede otomasyon yöntem kullanmaya başlayan ve sistematik bir şekilde müşterilerine hizmet veren firmaların pazar paylarını kısa süre arttırmaları olasılığı oldukça yüksektir.

Dijital Pazarlamanın Firmalara Avantajları Nelerdir?

Belirli büyüme hedefleri içerisinde olan ve hizmet verdiği sektörde tekelleşmeye gitmek isteyen firmaların eski usul pazarlama yöntemleri ile müşteri kitlesini genişletmesi günümüz şartlarında mümkün değildir. Bu nedenle de firmalar en kısa sürede gerekli dönüşümleri  yaparak dijital pazarlamadan faydalanmaya başlamalıdır. Bu aşamada eski pazarlama yöntemlerine kısa bir şekilde değinmek faydalı olacaktır. Geleneksel pazarla tekniklerine bakıldığında ürün, fiyat, tanıtım ve kanal yani 4P’ nin firma tarafından belirlendiğini ve bu neticede ortaya çıkabilecek bütün risklerin firmaya yüklendiğini belirtmek gerekir.

Yani pazarlama süreçlerinin herhangi bir noktasında müşteri olaya dahil olamamaktaydı. Bu durumda güvenilir ve şeffaf ortamı ortadan kaldırıyordu. Gelişen pazarlama teknikleri sayesinde ise müşteri ürün ile ilgili her aşamaya dahil olabilecek noktaya geldi. Bu açıdan bakıldığında dijital pazarlamanın firmalara getirdiği ilk avantaj güvenilir ve şeffaf bir ticaret ortamı oldu. Bunun yanında internet ağından etkin bir şekilde faydalanan yani dijital pazarlamaya önem veren firmaların toplumun her kademesinde bireye ulaşma olasılığı oldukça yükseldi.

Alışverişte bekleme hızının arttırılmış olması ve mağazalarda meydana gelen çeşitli zahmetlerinde dijital pazarlama sayesinde ortadan kaldırılmış olması firmaların elini oldukça kuvvetlendirdi. Bu üç avantaja ek olarak dijital pazarlamanın sektörel rekabette firmalara yeni kaynaklara ulaşma imkanı vermesi de firmalar tarafından ne ölçüde ciddiye alınması noktasında oldukça önemli bir parametredir.

Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

dijital pazarlama strateji

Avantajları saymakla bitmeyen dijital pazarlamanın itme ve çekme olmak üzere iki stratejisi bulunur. Çekme stratejisi en net ifade ile müşterinin faal olarak pazarlama içerisinde yer almasıdır. Müşterinin ürüne ulaşması için çeşitli kanallar mevcuttur. Bu kanallar şu şekilde sıralanabilir: Arama motorları, e-mailler, stream videoları vb. Belirtilen kanallar içerisinde müşteriler tarafından en çok tercih edileni arama motorlarıdır. Bu sebepten de firmaların arama motoru optimizasyonuna ekstra önem vermesi hizmet verdiği sektörde konumunu belirlemede oldukça etkili olacaktır.

Dijital pazarlama stratejilerinden bir diğeri olan itmede ise müşterinin izni olmadan müşteriye mesaj gönderilir. İnternet sitelerindeki reklamlar, elektronik posta mailleri ve metin mesajları bu duruma örnek olarak verilebilir. Çekme ile itme yöntemi arasındaki temel fark müşterinin izni noktasındadır. İtme stratejisi çekmeye göre daha maliyetlidir fakat hedeflenebilir kitle üzerine etkime ihtimali daha yüksek olduğundan çoğu zaman maliyeti göz ardı edilir. Dijital pazarlamada kullanılan itme stratejisi spam yani istenmeyen şeklinde ifade edilir. Firmalar hitap ettiği müşteri kitlesine bakarak stratejisini belirler. Özellikle dijital pazarlamada belirlenen yanlış stratejiler firmaları kimi zaman ağır sonuçlar ile karşı karşıya bırakır.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir