Pazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri

Hizmet verdiği sektörde müşteri ağını genişletmek ve satış rakamlarını arttırmak isteyen firmaların göz ardı etmemesi gereken en temel konulardan birisi de firmanın benimsediği satış teknikleridir. Küreselleşmenin getirdiği değişim ve gelişim ile birlikte sektörler pazarlama bazında klasik anlayıştan uzaklaşarak modern anlayışa doğru köklü bir dönüşüm geçirir. Bu şartlar altında öncelikle sektördeki pazar payını korumak daha sonra ise bu payı genişletmek isteyen firmaların modern pazarlama teknikleri kullanımı konusunda oldukça hassas davranması gerekir. Aksi takdirde firmalar müşterilerinin istekleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet veremez duruma gelir. Bir firmanın yahut markanın izleyeceği pazarlama stratejisini belirleyen belli başlı parametreler mevcuttur. Bu parametrelerin her birine alt başlıklar halinde değinilmesi konunun anlaşılması açısından oldukça faydalı olacaktır.

Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesinde Kullanılan Parametreler

– Detaylı Pazar İncelemesi

Firmalar tarafından etkin pazarlama stratejisi belirlenebilmesi amacıyla atılacak ilk adım detaylı bir pazar incelemesi olmalıdır. Pazar araştırmasının temelinde incelenecek olan iki etmen, pazarın müşteri yapısı ve popülaritesidir. Bu iki faktörün dışında pazarın genel yapısı ve aynı pazarda hizmet veren firmaların yapısı da pazar incelemesine dahil edilir. Firmanın hizmet verdiği yahut vereceği pazar ve müşteriler hakkında detaylı bilgi sahibi olması ileriye dönük stratejilerin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

– Ürünün Özellikleri ve Fiyatı

Ürünün özellikleri oldukça geniş bir başlık olduğundan bu başlığın içerisinde yer alan etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Ürünün tasarımı ve yapımında kullanılan malzeme, ürünün pazarda rekabet edeceği ürünlerden üstün ve zayıf yönleri, ürünün boyutu, ağırlığı vb. genel özellikleri ve düşünülen satış fiyatı ile maliyeti arasındaki ilişki. Belirtilen etmenlerin doğru bir şekilde analiz edilmesi firmanın ürettiği proses hakkında tam manasıyla bilgi sahibi olmasını ve ürüne uygun bir pazarlama stratejisi oluşturmasını sağlar. Ürünün özellikleri hakkında yapılan incelemelerden sonra toptan ve perakende satış fiyatının belirlenmesi de pazarlama stratejisi açısından önemlidir. Firmalar pazarda rekabet edilecek ürünlere göre fiyatlar bazından genellikle düzenlemeye gider.

-Ürünün Satılacağı Kanalın Belirlenmesi

 

Pazarın yapısı ve ürün detaylara inerek incelendikten sonra üçüncü aşamada ürünün müşteriye hangi kanal aracılığı ile ulaştırılacağı belirlenir. Bu aşamada firmaların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ürünün kullanılan kanal yardımıyla müşteriye en kısa sürede ve herhangi bir aksilik olmadan ulaşması gerektiğidir. Aksi takdirde müşteri memnuniyeti minimuma düşür böylece firmanın pazar payında bir azalma meydana gelir. Kullanılacak kanalın tespiti firmanın satış teknikleri tercihi açısından en az diğer parametreler kadar önem taşır.

-İletişim Kanallarının Belirlenmesi

Bu sınıfa dahil edilen parametreler ise müşteri ile iletişimde kanalların ne sıklıkla kullanılması gerektiği, slogan olarak kullanılacak mesajlar ve hedeflenen müşteri kitlesine nasıl ulaşılacağıdır. Bu aşamada firma kullanacağı pazarlama teknikleri konusundan hemen hemen karar verir duruma gelir. Belirtilen başlıkları etkili bir şekilde inceleyen ve doğru analiz yapan firma doğru ve etkin pazarlama stratejisi belirleyerek pazar payını arttırma yolunda önemli bir adım atar.

ürün fiyat

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir