Pazarlama Nedir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama nedir sorusunun cevabı bakış açısına, kişilere ve sektörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hukuk, finans, ekonomi ve tüketicilerin her biri ve hatta her farklı sektör pazarlamayı farklı bir şekilde tanımlayabilir. Pazarlamanın pek çok tanımı, mal ve hizmetlerin üretimi ile başlayıp mal veya hizmetler tüketiciye veya kullanıcıya ulaştığında sona eren bir süreç olarak ifade edilebilir.

Günümüzde pazarlama aslında bir ürün veya hizmet için bir fikirle başlar ve tüketicinin ürünü kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için yeterli zamanı olduğunda sona erer, bu aylar veya yıllar sonra olabilir. Bu tanımdaki kilit sözcük “süreç”tir ve pazarlama bu çerçevede, ürünü-hizmeti araştırmayı, tanıtmayı ve satışını gerçekleştirmeyi içerir.

Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tanıtılması süreci olarak da tanımlanabilir.

Pazarlama; pazar araştırmasını, yeni ürün geliştirmeyi, dağıtımı, reklamı, promosyonu, ürün iyileştirmeyi vs. birleştirir. Bu disiplin, pazar ve tüketici davranışlarının incelenmesine odaklanır ve müşterilerin istek ve gereksinimlerini karşılayarak müşterileri çekmek, kazanmak ve elde tutmak (marka sadakati aşılamak) için şirketlerin ticari yönetimini düzenler.

Pazarlama Süreci Nedir?

Pazarlama süreci, hedef müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek ürün ve hizmeti müşteriye kar elde etmek için ulaştırma sürecidir. Pazarlama; fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım yardımı ile müşteri ve organizasyonel ihtiyaçları karşılayan kimlik, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi sürecini de muhteva eder.

Pazarlama süreci / kavramı dört boyutta ele alınabilir:

Birincisi, hedefler oluşturmak ve elde etmektir. Bir kar kuruluşunun temel amacı kar etmektir. Bu amaca ulaşmak için firma uzun vadede her yıl iş yapmayı planlamaktadır. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun hedefleri ise, büyük farklılıklar gösterir.

İkinci husus, müşterinin firmanın tüm faaliyetlerinin odak noktası olması gerektiğidir. Müşterinin istek ve ihtiyaçları sürekli olarak analiz edilmelidir. Bu odaklanma olmadan müşteri, rekabetçi bir firmadan alternatif bir ürün veya hizmeti kolayca seçebilir.

Üçüncü tarafı, değişimi kolaylaştıran tüm faaliyetlerdir. Dört alanda sınıflandırılabilen tüm kontrol edilebilir pazarlama unsurlarını içerirler: Ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon.

Ve tanımın son yönü iş ortamıdır. Pazarlamanın tamamen birbiriyle ilişkili ve değişen bir dış ve iç ortamda var olduğunu gösterir. 

Pazarlama Tanımları

Wikipedia: Pazarlama, şirketlerin ürün veya hizmetlere müşteri ilgisi yaratma sürecidir. Satış tekniklerinin, iş iletişiminin ve iş geliştirmenin temelini oluşturan stratejiyi oluşturur. Şirketlerin güçlü müşteri ilişkileri kurduğu ve müşterileri ve kendileri için değer yarattığı entegre bir süreçtir. 

Amerikan Pazarlama Derneği: Pazarlama, müşteriler, müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin oluşturulması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.

Peter Drucker: Pazarlama, satıştan çok daha kapsamlı değildir; hiç de özel bir faaliyet değildir. Tüm işi kapsar. Nihai sonuç açısından, yani müşterinin bakış açısından görülen işin tamamıdır. Bu nedenle pazarlama için endişe ve sorumluluk, işletmenin tüm alanlarına nüfuz etmelidir.

Philip Kotler: Pazarlama, bireylerin ve grupların, ürünler yaratarak ve değiş tokuş ederek ve başkalarıyla değer vererek ihtiyaç duyduklarını ve istediklerini elde ettikleri sosyal süreçtir.

Bartles: Pazarlama, toplumun, tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için, kısıtlamalar altında – teknik-ekonomik ve etik-sosyal etkileşim içinde olan katılımcılardan oluşan dağıtım sistemlerini geliştirdiği süreçtir; bunlar, piyasa ayrımlarını çözen ve değişimle sonuçlanan işlemleri, tüketimleri veya döngüleri yaratır. 

Jay Conrad Levinson: Pazarlama, işletmenizin, işletmenizin bir parçası olmayan kişilerle kurduğu herhangi bir iletişimdir. Pazarlama aynı zamanda büyüleyici kılan gerçektir. Pazarlama, insanların fikirlerini değiştirmelerini sağlama sanatıdır. Pazarlama, işletmenizden kar elde etmeniz için bir fırsat, topluluğunuzdaki veya sektörünüzdeki diğer işletmelerle işbirliği yapma şansı ve kalıcı ilişkiler kurma sürecidir. 

Jon Jantsch: Pazarlama, sizi tanımaya, beğenmeye ve güvenmeye ihtiyacı olan birini kazanmaktır.

Chartered Pazarlama Enstitüsü: Pazarlama, Müşteri gereksinimlerinin kârlı bir şekilde belirlenmesi, öngörülmesi ve karşılanmasından sorumlu yönetim sürecidir.

Wharton School: Pazarlama, ürün, hizmet ve fikir talebini tahmin etme, yönetme ve karşılama sürecidir.

Bu tanımlar ışığında: Pazarlama, nasıl iletişim kuruyorsun, markan nedir, dizaynın nasıldır, fiyatlandırman nedir, pazar araştırman ne durumdadır, tüketici psikolojisine hakim misin, etkinlik ölçümü gibi soru ve konuları ele alan kapsamlı bir süreçtir.

Pazarlamanın Temel Unsurları

✔  Ürün. Bir ürüne sahip olmak anahtardır ve dolayısıyla pazarlamayla ilgili her şeyin köküdür. Yapılacak en iyi şey, ürün veya hizmetinize hem tüketicilerin ihtiyaç ve motivasyonlarına hem de ürünün tüketiciye nasıl fayda sağlayacağına göre karar vermektir.

✔  Yer.  Stratejik satış yerleri, bir çevrimiçi mağazadan (e-ticaret) birden çok şehir ve ülkedeki fiziksel mağaza kanalına kadar her şey olabilir. Dağıtım stratejisinin amacı, potansiyel müşterilerin ürünlere / hizmetlere kolay erişimini sağlamak ve satın alma süreci boyunca iyi bir şirket deneyimi sunmaktır.

  Fiyat. Ürün ve hizmetlerimizi nasıl fiyatlandıracağımız, pazarlama stratejisi içinde son derece önemli bir karardır. Elde etmeyi umduğumuz marj, kendimizi hangi hedef pazara sunmak istiyoruz gibi soruları yanıtlar.

  Promosyon. Bu, ürün veya hizmetimizin faydalarını ve özelliklerini pazara yaymak için gerçekleştirdiğimiz tüm pazarlama ve iletişim eylemlerini ifade eder. Satışlar böyle arttırılır.

Pazarlama Neden Önemlidir?

Pazarlama temel düzeyde, müşterilerinizi anlama ve onlarla ilişkiler kurma ve sürdürme süreci olduğu için büyüklüğü ne olursa olsun bir kuruluşun başarısının anahtarıdır. Pazarlama neden önemlidir sorusuna şu yanıtlar verilebilir:

Pazarlama, şirketlerin / bireylerin mallarını veya hizmetlerini müşterilerin haberdar olabileceği pazara sunmalarına yardımcı olur. 

Pazarlama teknikleri, birçok insanın belirli bir üründen haberdar olmasını sağlayarak pazarını genişletir.

İleri düzey pazarlama becerileri, bir ürünü sevimli hale getirebilir, dolayısıyla niş sektöre hakim olabilir.

Pazarlama, şirketlerin, zamanı geldiğinde mallarını satabilecekleri potansiyel müşterilerin bir listesini oluşturmalarına yardımcı olur.

Pazarlama, şirketlerin pazarlama taktiklerini daha geniş bir kitleye ulaşmak için test etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu, akılda kalıcı başlıklar bulmayı içerir.

Pazarlama, ürününüzü güçlü bir marka haline getirir, çünkü pek çok kişi ona erişebilir.

Düzenli pazarlama, insanları ne yaptığınızdan haberdar eder ve artık her gün insanlara açıklama yapmanız gerekmeyecektir.

Pazarlama Stratejisi Nedir?

Strateji olmadan hayatınızın hiçbir alanında başarıya ulaşamazsınız. Aynı şey pazarlama için de geçerlidir. Pazarlama, işin diğer tüm yönlerinden farklı, bağımsız bir faaliyet değildir. Aksine; yaratıcılık, finans, satış ve teknik departmanların işbirliğini içeren ortak bir çabayı ifade eder.

Temel anlamda, bir pazarlama stratejisi, satış faaliyetinizin tüm yönlerini analiz eder ve tüm departmanların neler olup bittiğini bilmesini sağlayacak şekilde birleştirir. Dolayısıyla, bir pazarlama stratejisi, kuruluşun mevcut kaynaklara odaklanmasına ve satışları artırmak ve rakiplere nazaran kaldıraç elde etmek için potansiyeli mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya olanak veren süreçtir.

Pazarlama Stratejisi Neden Önemlidir?

Pazaralama Stratejisi önemlidir. Çünkü pazarlama stratejisi satışların her aşaması için uyum ve bütünlük sağlama konusunda yardımcı olur. Organizasyonel verimliliği arttırır. Örneğin büyük bir şirkette ürün geliştirme ekibi, en alakalı pazarlama mesajını vermek için reklam departmanı ile el ele işleri yürütür. Pazarlama stratejisi büyük veya küçük bir şirketin, hedef kitleye bir satış mesajı iletmek için kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Kaynak Kullanımı

Bir pazarlama stratejisinin işlevlerinden biri, bir hedef kitleyi belirlemek ve o kitleye ulaşmanın en verimli yollarını belirlemektir. Pazar araştırması, pazarlama kaynaklarının reklam mesajını iletmek için en iyi şekilde nasıl harcanabileceğini belirlemek için yapılır. Hangi mesajın en etkili olduğunu belirlemek için de araştırma yapılır. Sonunda, pazarlama stratejisi, yatırım sonrası en yüksek gelir getirisini elde etmek için şirketin mali ve personel kaynaklarının en iyi şekilde nasıl kullanılacağını rafine eder.

Etkili Bütçe Kullanımı

Bir pazarlama stratejisinin bir başlangıç ​​noktası, önceden belirlenmiş bir süresi ve bir bütçesi vardır. Pazarlama stratejisi olmasaydı, şirketiniz reklamları rastgele zamanlarda, rastgele ortamlarda yerleştirir ve hangi sonuçları bekleyeceğini anlamazdı. Bir pazarlama stratejisi, reklamcılık programı için bütçe belirlemeye yardımcı olur ve ayrıca planın ne kadar gelir oluşturacağını belirlemek için kullanılacak kriterleri oluşturur. Bir pazarlama stratejisi, reklam harcamalarının açık uçlu bir teklif olmasını engeller ve gelecekteki pazarlama kampanyalarında daha fazla gelir elde etmek için kullanılabilecek başarılı pazarlama yaklaşımlarını belirlemeye çalışır.

Değişimleri Takip Etmek

Teknoloji, ürünlerin görünümünü ve işlevselliğini değiştirir ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişiklikler, sizin ve rekabetin işlerinizi nasıl yapılandırdığını etkiler. Bir pazarlama stratejisi, bu değişiklikleri tanımlar ve şirketinizi rekabetçi hale getirmeye yardımcı olacak potansiyel eylem planlarını önerir. Pazarlama stratejisi, müşteri satın alma eğilimlerini belirler ve bunu rekabetçi bir analizle birleştirerek şirketinizin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini belirlemenize yardımcı olur.

Büyümeye Yardımcı

Şirketiniz geliştikçe, gelir ve boyut olarak da büyümelidir. Bir pazarlama stratejisi, büyümeden etkilenen alanları belirlemeye yardımcı olur ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bir plan oluşturmaya yardımcı olur. Örneğin, pazarlama stratejiniz, en yeni ürününüzün çok başarılı olacağı yeni pazarları belirleyebilir. Müşteri ihtiyaçlarındaki ve coğrafi dağıtım gereksinimlerindeki değişiklikleri belirleyerek, pazarlama stratejisi şirketinizin büyümesi için planın bir parçası haline gelir.

Pazarlama Stratejisi Türleri

Pazarlama tek bir strateji değil, birçok farklı teknik ve taktiğin bir kombinasyonudur. Bilmeniz gereken bazı temel pazarlama stratejilerinden bazıları şunlardır: 

Dijital Pazarlama (E-Pazarlama), yalnızca dijital ortamda bir strateji geliştirmeye odaklanan pazarlama disiplinidir.

Doğrudan Pazarlama, belirli bir hedef kitle tarafından bir sonucu tetiklemeyi amaçlayan, doğrudan ve iki yönlü iletişime dayalı bir kampanya türüdür.

E-posta Pazarlama, geri dönüş açısından en karlı ve etkili tekniklerden biridir. Doğal olarak, hedef kitlenize e-posta göndermekten ibarettir, bu nedenle, segmentlerinizi de iyi tanımladığınızdan emin olmanız gerekir.

Mobil Pazarlama, yalnızca mobil platformlara (yani akıllı telefonlar ve tabletler) odaklanan tüm pazarlama kampanyalarını ve eylemlerini bir araya getiren geniş bir kavramdır.

Viral Pazarlama, her şirketin hayalidir; bir kişiden diğerine çılgınca yayılır ve inanılmaz derecede uzağa gidebilir.

Performans Pazarlaması, reklamverenlere yalnızca elde edilen sonuçlar için ödeme yapmaları gerektiğini garanti eden çeşitli pazarlama yöntem ve tekniklerini uygulayan bir metodolojidir.

İçerik Pazarlaması, nitelikli trafik çekmek için değerli içerik oluşturmaya odaklanır. 

E-Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, internet pazarlaması veya çevrimiçi pazarlama; bu kelimelerin tümü E-Pazarlama için eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunun anlamı, ürün veya hizmetlerin internet kullanılarak pazarlanmasıdır. Müşterileri ve işletmeleri birbirine bağlamak için farklı teknolojiler kullanılır. Özellikle teknoloji çağında e-pazarlama, farklı firmaların pazarlama stratejilerinin çok önemli bir parçası haline gelmiştir. 

E-Pazarlama Neden Önemlidir?

Büyük veya küçük birçok işletme, çeşitli özellikler ve birçok avantaj nedeniyle e-pazarlamayı kullanır.

Maliyetini gazete reklamları ve reklam panoları gibi geleneksel pazarlama medyasıyla karşılaştırırsanız, çok daha ucuz ve etkilidir.

Çok sınırlı kaynaklarla geniş bir hedef kitleye ulaşabilirsiniz.

Küçük işletme sahipleri artık videoların görüntülenmesi, açılan e-posta sayısı ve bağlantıya yapılan tıklama gibi birçok şeyi analiz edebilir. En önemlisi, bize e-pazarlama sonucunda işin ne kadar satış yapıldığını söyler.

Günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü çalışabilir.

Küçük işletmelerin başarısının arkasındaki ana sır, takip başarısızlığının ortadan kaldırılmasıdır. İş hacminizden otomatik pazarlama sistemine kadar bir çok açıdan sağlanan otomasyon ve analizler, hangi alanların iyileştirilmesi ve hangi ürünün durdurulacağı hakkında özel olarak uyarlanmış bilgiler de sağlar.  

E-Pazarlama Avantajları 

E-pazarlamanın önemli avantajlarından bazıları: 

Anında Yanıt. İnternet pazarlamasının yanıt oranı anlıktır; örneğin, bir şey yüklersiniz ve viral olursa anlık geri dönüşler alırsınız.

Uygun Maliyetli. Diğer reklam medyasına kıyasla çok daha ucuzdur. 

Daha Az Riskli. Daha düşük maliyetlerle reklam çalışmaları yapılabilir.

Daha Fazla Veri Toplama. Bu şekilde, müşterileriniz hakkında çok çeşitli verileri toplama konusunda büyük bir yeteneğe sahip olursunuz. 

Etkileşimli. Dijital pazarlamanın önemli yönlerinden biri, çok etkileşimli olmasıdır. İnsanlar yorumlarını bırakabilir ve hedef pazarınızdan geri bildirim alırsınız.

Kişiselleştirilmiş Pazarlamanın Yolu. Çevrimiçi pazarlama, doğru planlama ve pazarlama stratejisi ile kişiselleştirilmiş pazarlamanın kapısını açar, müşterilere bu reklamın doğrudan kendisiyle konuştuğunu hissettirilebilir.

Ulaşılabilirlik. Çevrimiçi dünyanın ve e-pazarlamanın güzelliği, dünyanın her yerinden erişilebilir olmasıdır.

E-Pazarlamanın Dezavantajları 

Teknolojiye Bağımlı. E-Pazarlama tamamen teknolojiye ve internete bağımlıdır; hafif bir kopukluk tüm işinizi tehlikeye atabilir.

Dünya Çapında Rekabet. Ürününüzü çevrimiçi olarak piyasaya sürdüğünüzde, her yerden erişilebilir olduğu için küresel bir rekabetle karşı karşıya kalırsınız.

Gizlilik ve Güvenlik Sorunları. Gizlilik ve güvenlik sorunları çok yüksektir çünkü verilerinize herkes erişebilir.

Daha Yüksek Şeffaflık ve Fiyat Rekabeti. Gizlilik ve güvenlik sorunları yüksek olduğunda, şeffaf olmak için para harcamanız gerekir. Daha yüksek şeffaflıkla fiyat rekabeti de artar.

Bakım maliyeti. Hızla değişen teknolojik ortamla, teknolojinin hızına göre sürekli olarak ayak uydurmanız gerekir ve bakım maliyeti bazen çok yüksektir.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir