Sıfırdan Java Öğrenmek İstiyorum

Sıfırdan Java Öğrenmek İstiyorum

Java, yazılım geliştirme için en popüler programlama dillerinden biridir. Java öğrenmek ve ustalaşmak, hedefiniz veya beceri seviyeniz ne olursa olsun, bir geliştirici olarak size yeni kapılar açacaktır. Bugün, Java öğrenmeye başlamanız gerektiğine dair bazı nedenleri sizinle paylaşacağız ve ardından nasıl başlayacağınıza dair derinlemesine bir yol haritası sunacağız…

Bu yazıda başlıca yer alanlar: Neden Java öğrenmeliyim? Java öğrenmeye nasıl başlanır? Java’daki değişkenler ve dahası…

Neden Java Öğrenmeliyim?

1- Basittir: Java, genel amaçlı, nesne yönelimli, yüksek performanslı, yorumlanmış, güvenli ve çok iş parçacıklı bir dildir. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Temel olarak Java, bir ağ bağlantısı yapmak için gereken işlemi basitleştirir. Güvenlik modelleri virüslere karşı koruma sağlar. Sıkıcı işlemlerin çoğu otomatik olarak çalışır ve bu da size zaman kazandırır. Java statik olarak yazılmıştır, bu nedenle kodunuzdaki hataları izlemek daha kolaydır.

2- Yaygındır: Java, dünyada en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Aslında, StackOverflow’da 2. en büyük çevrimiçi topluluğa sahiptir. Bu, Java programcıları ve öğrencileri için çok büyük, olgun bir destek topluluğu olduğu anlamına gelir. Sıkışırsanız, problemler yaşarsanız, birisinin sorularınızı çevrimiçi olarak ele aldığından emin olabilirsiniz.

3- İşlevseldir: Java, “bir kez yaz, her yerde çalıştır” yetenekleriyle ünlüdür. Bu, Java’da derlenen kodun yeniden derlenmesine gerek kalmadan herhangi bir platformda çalışabileceği anlamına gelir. Bu yüzden Java her türlü ortamda kullanılmaktadır.

Oracle, Java’nın Blu-ray oynatıcılar, oyun konsolları ve Android telefonlar gibi dünya çapında 3 milyardan fazla cihazda kullanıldığını tahmin ediyor. Java, finansal hizmet endüstrisi ve NASA tarafından bile kullanılıyor.

4- Kariyere Yararlıdır: Java, gerçek dünyadaki sorunları çözmemize yardımcı olduğundan, Java programcıları için pek çok iş fırsatı vardır. Her boyut ve kapsamdaki şirket için talep edilen bir dildir. Java, hem yüksek teknoloji endüstrisi içinde hem de dışında işverenler tarafından en çok aranan programlama dillerinden biri olmaya devam ediyor.

5- Beceri Arttırıcıdır: Java, nesne yönelimli bir programlama (OOP) dilidir ve sözdizimi C’den türetilmiştir. Bu kavramlar diğer birçok programlama dilinde de yaygındır, bu nedenle Java’yı öğrenip ustalaştıkça, kendinizi gelecekte diğer dillerle başa çıkmaya da hazırlıyorsunuz demektir.

Java’ya Nereden Başlamalıyım?

Java öğrenmeye yönelik yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:

1: Hedef Belirle

Java’da ustalaşmak için her gün çalışmanız ve pratik yapmanız gerekir. Sıkı çalışmanızın arkasında bir hedefiniz yoksa bu daha zor olacaktır. Net bir motivasyona sahip olmak, yani bir hedefe sahip olmak, sizi zorlukların üstesinden gelecek ve öğrenmenize odaklanmanızı sağlayacaktır. Oyun inşa etmek vb. gibi somut bir hedef belirlenmelidir.

2: Eğitim Planı Oluştur

Disiplin, en iyi arkadaşınızdır. Bir eğitim planı ile ne zaman ve ne çalışacağınızı bilirsiniz. Temellerden başlayarak haftalık bir müfredat belirleyin. Pek çok insan Java’da ustalaşmanın ne kadar sürdüğünü soruyor olsa da, elbette tek bir cevap yoktur. Ancak kararlı, organize bir öğrenci, plan yapmayan birinden kesinlikle daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde öğrenecektir.

Java öğrenmek konusunda ciddiyseniz, hafta içi 2 saatinizi ve hafta sonları günde 4 saatinizi çalışmaya ayırmanızı öneririz. Bu plana sadık kalırsanız, Junior Java Developer olarak bir işe başvurmaya hazır olmanız için muhtemelen 4-7 aya ihtiyacınız olacaktır.

İşte öğrenmeniz gereken konuların genel bir sıralaması:

– Java Sözdizimi (Bir program yazma kuralları)
– Nesne Yönelimli Programlama Kavramları
– Core Java (Bir Java uygulamasını nasıl geliştirirsiniz)
– Java Koleksiyonları (Nesne gruplarını depolamak için mimari)
– Kütüphaneler ve çerçeveler (Önceden yazılmış büyük kod koleksiyonları)
– API’ler (Uygulamaları oluşturmak için kullanılan protokoller ve araçlar)
– Git (Yaygın olarak kullanılan bir kontrol sistemi)

Bu konularda düzenli ilerleyen bir eğitim planı yapın. Zamanlamanızın hem diğer programlama dilleri hakkındaki bilginize, hem de kişisel öğrenme tarzınıza bağlı olarak biçimleneceğini unutmayın.

3: Java Geliştirme Kiti’ni (JDK) İndir

Java Geliştirme Kiti, Java uygulamalarını belgeleyebileceğiniz ve derleyebileceğiniz bir geliştirme ortamıdır. Java yazmak ve geliştirmek için ihtiyacınız olan tüm temel araçları içerir. Bu paket, Java Runtime Environment (JRE) ve Java Virtual Machine (JVM) içerir. JRE, kodunuzu ve uygulamalarınızı gerçekten yürütmek için kütüphaneler ve bileşenler sağlar.

JVM, Java bayt kodlarınızı çalıştıran ve kodunuzu herhangi bir platformda uygulayan şeydir. JDK’yı Oracle’dan indirebilirsiniz.

4: Temel Bilgilerle Başla

Diğer programlama dillerine aşina olsanız bile, Java’ya sağlam bir giriş, bir temel oluşturmak ve başarıyı sağlamak için çok önemlidir. Kodu nasıl derleyeceğinizi ve hataları nasıl düzelteceğinizi anladıktan sonra, öğrenmenizin bir sonraki aşamasına geçebilirsiniz.

Java Sözdizimi nedir?

Herhangi bir dil gibi, bir programlama dili de anlam ve düzen oluşturmak için bir dizi terim ve kurala sahiptir. Java’nın kod yazmayı öğrenmeniz gereken kendi sözdizimi vardır. Java büyük / küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük harfler önemlidir. Örneğin, endLoop ve Endloop farklı kullanımları ve anlamları olacaktır. Veri türlerini bildirmekten, değişkenleri bildirmekten ve operatörleri kullanmaya kadar her şey sözdizimini kullanacaktır.

Java’da Tanımlayıcılar nelerdir?

Tanımlar, tüm Java öğelerimizi oluşturmak için kullandığımız isimlerdir. Daha sonra programınızda bir öğeye başvurmak için bir tanımlayıcı kullanabilirsiniz. İşte tüm tanımlayıcılar için söz dizimi kuralları: (1) Tanımlayıcılar büyük / küçük harfe duyarlıdır. (2) Tanımlayıcılar bir harf (A’dan Z’ye veya a’dan z’ye), bir alt çizgi (_) veya bir para birimi karakteri ($) ile başlar. (3) Bir tanımlayıcı bir anahtar kelime olamaz.

Java’da Operatörler nedir?

Operatörler, belirli işlemleri veya işlevleri gerçekleştiren sembollerdir. Bunları bir cümlenin noktalama işaretleri veya bir cebirsel formülün sembolleri gibi düşünebilirsiniz. Java’da birkaç tür operatör vardır.

Aritmetik Operatörler: Bunlar matematiksel ifadelerde kullanılır. Cebirde olduğu gibi işlev görürler. Örnekler şunları içerir: +, -, *, /.

İlişkisel Operatörler: İki sayıyı karşılaştıran ve bir boole değeri döndüren altı ilişkisel operatör vardır. Altı operatör şunlardır: <, >, <=, >=, !=, ==.

Mantıksal Operatörler: Bunlar, diğer ifadelerin boole sonucuna bağlı olarak bir mantıksal sonuç döndürür. Örnekler şunları içerir: &&, ||, !.

Bit Operatörler: Bu dizi bireysel bitlerin işlemleri gerçekleştirmek ve tamsayı tiplerine uygulanabilir: longintshortchar,byte.

Atama Operatörleri: Bunlar sağ tarafındaki değerleri solundaki değişkenlere atar. Örneğin  age = 5

Çeşitli İşleçler: Bunlar, koşullu işleç ve işleç örneği gibi bu kategorilerin hiçbirine uymayanlardır.

Anahtar Sözcükler nedir?

Anahtar sözcükler, önceden tanımlanmış anlamlar veya işlevler için ayrılmış sözcüklerdir. Öğrenmeniz gereken yerleşik bir anahtar kelime listesi vardır. Örneğin, anahtar kelime new yeni bir nesne oluşturur.

Veri türleri nelerdir?

Programlama dillerinde, veri türleri bir değişkenin değerini ve bir değişkene hangi tür işlemlerin uygulanabileceğini belirtir. Java programlama dilinde iki veri sınıflandırması vardır:

İlkel Veriler: Bu veri türleri Java dilinde yerleşiktir ve anahtar kelimelerle ayrılmıştır. 8 ilkel veri türü vardır: Boolean, byte, char, short, int, long, float, double.

Nesne Verileri: Bu veri türleri Java dilinde yerleşik olarak gelir, ancak programcı kendi sınıflarını oluşturabilir. Bunlar Sınıflar, Arayüzler ve Dizileri içerir.

Nesne nedir?

Bir nesne, bir durum (öznitelik) ve davranış (yöntem) içeren bir veri kombinasyonudur. Bir nesneye bir tanımlayıcı kullanılarak bir isim verilir. Java son derece nesne yönelimli olduğundan, programlarınız işlevler veya mantık yerine nesneler etrafında düzenlenir. Nesnelerinizi düzenledikten sonra onları değiştirebilirsiniz. Bir nesnenin üç özelliği vardır:

– Durum: nesnenin verileri
– Davranış: nesnenin davranışı veya eylemleri
– Kimlik: nesnenin benzersiz adı

Sınıf nedir?

Sınıf, nesneler oluşturmak ve davranışlarını tanımlamak için kullandığımız plandır. Bir dizi alan ve yöntemden oluşurlar. Kedi örneklerimizi takip ederek, birden fazla kediyi tek bir grupta sınıflandırmak için Java’da kedi sınıfı oluşturabiliriz.

Bir sınıf üç bölümden oluşur:

– Görünürlük değiştirici (ör. public)
– Anahtar kelime class
– Sınıfın adı

Yöntemler nelerdir?

Yöntemler kodunuzda eylemler gerçekleştirir ve nesnelerinizin davranışını görüntüler. Bir ifade koleksiyonundan oluşurlar ve bir değer döndürmek için çağrılmaları gerekir.

Bir yöntem, bir sınıf içinde bildirilir. Yöntemin adını ve ardından () öğesini kullanarak bir yöntem bildirirsiniz.

Main () yöntemi her Java programı için zorunludur. Bu, başvurunuz için giriş noktası olarak düşünülebilir; public static void main (String args []) gibi yazıldığını göreceksiniz.

Java’da Değişkenler nelerdir?

Değişken, verileri depolayan bir kap gibidir. Java statik olarak yazılmıştır, bu yüzden onu kullanmadan önce bir değişken tanımlamamız gerekir. Java’da üç tür değişken vardır:

– Yerel bir değişken, bir yöntemin gövdesi içinde tanımlanır ve kapsamı bu değişkenle sınırlıdır.

– Bir örnek değişkeni bir sınıfta tanımlanır ve herhangi bir yöntemin veya bloğun dışındadır. Örnek değişkenleri, bir nesneye ek olarak oluşturulur.

– Statik değişken (sınıf değişkeni olarak da bilinir), bir örnek değişkenle aynı şekilde tanımlanır, ancak anahtar kelimesi statiktir. Bunlar, programınızın başlangıcında oluşturulur.

5: Teori ve Pratiğini Dengele

Temel bilgileri edindikten sonra, Java öğrenmenin en iyi yolu pratik yapmaktır. Sadece teori öğrenmek size çok yol aldırmaz. Yeni öğrenenler, uygulamalı projelerle gerçekten pratik yaparlarsa dili daha hızlı öğreneceklerdir. Alıştırma, nihai görüşme süreciniz için iyidir ve güven oluşturmanıza yardımcı olur. Kendi kodunuzu yazın. Yeni sloganınız “Her Gün Kodlama” olsun.

Teori ve pratik birbiriyle ilişkilidir, bu yüzden iyi bir dengeye ihtiyacınız var. Teoriyi tamamen ortadan kaldıramazsınız veya gerçek kodlama becerileriniz için iyi bir temele sahip olamazsınız. Bu nedenle, zamanınızın %20’sini teoriye ve %80’ini gerçek uygulamalı denemelere ayırmanızı öneririz.

6: Başkalarıyla Birlikte de Öğren

Öğrenmenizin tek başına gerçekleştirilmesi gereken bir olgu olduğunu düşünme hatasına düşmemelisiniz. Java’nın gerçekten işbirlikçi ve aktif bir çevrimiçi topluluğu vardır. Geliştiriciler bilgeliklerini ve bilgilerini sizinle paylaşmak isterler. Bilgelikleri hazır ve ücretsiz olduğundan, başkalarının hatalarını tekrar etmemek için yararlanabilirsiniz! Dile alıştıkça, eşli programlamayı bile deneyebilirsiniz. Bu size başkalarından öğrenme ve sorunlar ortaya çıktıkça sorular sorma, üstesinden gelme şansı verir.

Sosyal Medyada Paylaş

SEO ve dijital gelişmeler hakkında makaleler, derlemeler, çeviriler, listeler, incelemeler, analizler...

Çok Yorumlananlar

  1. Motivasyon ve başlangıç olarak gayet güzel bir makale olmuş ellerinize sağlık…

  2. ibrahim altun : Haziran 12, 2022 at 1:11 pm

    faydalı oldu ve motive oldum teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir