Pazarlama İletişimi nedir?

Pazarlama İletişimi nedir?

Pazarlama, en yanlış anlaşılan iş disiplinlerinden biridir. Çoğu zaman bunun, reklamcılık gibi pazarlamanın içerdiği şeyin yalnızca bir yönü olduğu varsayılır. Tam kapsamı, diğer iş alanlarındaki insanlar tarafından genellikle hafife alınır ve yanlış anlaşılır, ancak pazarlama, herhangi bir şirketin başarısını etkileyen özel bir faaliyettir. Pazarlamanın sadece pazarlamacılara bırakılmasının çok önemli olduğu söylenir. Elbette etkileri çok geniş bir yelpazededir ve hem etkileyenler hem de etkilenenler/etkilenenler olmak üzere birçok insan buna dahil olur. Bu modül, pazarlama, işlevleri ve diğer faaliyetlerin mümkün olduğunca birlikte etkileşime girmesi için pazarlama dışı kişilere pazarlamayı açıklamayı amaçlar; aynı zamanda, deneyimli pazarlamacılar dahil olmak üzere, pazarlama ile doğrudan ilgili olan ve kültürlerini ve pazarlamanın temelleri üzerinde daha fazla deneyimlerini pekiştirmede yardımcı olan kişilere de yöneliktir.

Detaylar

Pazarlamayı (ve jargonunu) açıklayan bu modül, içeriğini açıklayan bir dizi örnek kullanacaktır. Burada kullanılan dil kasıtlı olarak genel olacaktır. Örneğin, bir muhasebe firması gibi bir hizmet şirketi büyük olasılıkla müşteriler hakkında konuşacak olsa da, bir otel onlardan misafir olarak bahsedecek olsa da, alıcılar müşteri olarak anılacaktır. Benzer şekilde, bir ürün bir hizmet olabilir, ancak ürün kelimesi genellikle her ikisini de ifade etmek için kullanılır. Bu modül dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümler, pazarlamanın karmaşıklığını açıklayacak, böylece okuyucular çeşitli unsurların rolünü ve birbirlerini nasıl tamamlayıp işlediklerini anlayabilecekler. Bu geniş çerçeve akılda tutularak, diğer bölümlerde pazarlamanın çeşitli unsurları ve teknikleri ele alınacak ve okuyucunun bunları daha kolay değerlendirmesini ve pazarlama işlevlerine nasıl katkıda bulunduklarını daha iyi anlamasını sağlayacaktır.

Pazarlama

Pazarlama çalışanları ve pazarlama faaliyetleri, şirket için başarı ve kâr elde etmeyi amaçlar. Herkesin bir bütün olarak işte başarı elde etmek için pazarlamanın önemini (ve buradaki rolünü) anladığı bir şirkette, pazarlama kültürü olmayan veya daha zayıf bir pazarlama kültürüne sahip olanlardan genellikle pazarlarıyla daha iyi ilişki kurarlar. Böylece herkes tam bir rol oynayacak ve şirket, rekabetin giderek arttığı bir dünyada başarı için gereksinimleriyle çok daha başarılı olacaktır.

Bağlamda Pazarlama

Şirketlerin giderek daha fazla pazarlamaya odaklanmasına rağmen, pazarlama en yanlış anlaşılan iş alanlarından biridir. Pazarlamacılar genellikle rolleri hakkında hatalı varsayımlarla karşılaşırlar. Diğerlerinde bu sorun yok. İnsanlar, üretim yöneticilerinin ürün hattı sürekliliğini sağladığını, kalite kontrolünün kendisi için konuştuğunu, muhasebecilerin hesapları tuttuğunu vb. bilir. Pazarlamanın genellikle reklam veya satışla ilgilenen bölümlerden başka bir şey olmadığı düşünülür. Bu yanılgı önemlidir, çünkü bir şirketteki birçok kişi (kasıtlı veya kasıtsız olarak) şirketin pazarlamasının bir parçasıdır ve bundan etkilenir. Birçoğu, farklı departmanlar ve işlevler arasında yukarıdan aşağıya, etkinliğini etkiler. 

Pazarlama nedir

Pazarlama tanımları çoktur. Birleşik Krallık Nitelikli Pazarlama Enstitüsü , “müşteri gereksinimlerini karlı bir şekilde belirlemek, tahmin etmek ve tatmin etmekten sorumlu olan yönetim süreci” olduğunu söylüyor . Amerikan pazarlama gurusu Philip Kotler , pazarlamayı “Mevcut ihtiyaç ve istekleri belirleyen, bunların kapsamını belirleyen ve ölçen, şirketin hangi hedef pazarlara hizmet edebileceğini belirleyen ve sonuç olarak uygun ürün, hizmet ve programlara karar veren işletme işlevidir” şeklinde tanımlamıştır. Bu pazarlara hizmet etmek için.” Böylece pazarlama, toplumun ihtiyaçları ile piyasadaki endüstrilerin bunlara cevap verme modelleri arasında bir köprü görevi görür.

Pazarlama açıklaması

Tüketicinin çok önemli olduğu bir kavram. Başarı, işin her yönünü müşterinin gözünden görmek, ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek ve onlara istediklerini ve istedikleri şekilde tedarik etmekle gelir; ve sadece birisinin bu ürün veya hizmetlerin üretmesi gerektiğine karar verdiği herhangi bir şeyi satmaya çalışmak değil. Farklı işletmelerde “tüketiciler” farklı sayıda insanı içerir veya işletmeden işletmeye (B2B) pazarlamada olduğu gibi.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir