VERBİS Nedir? VERBİS Hakkında Her Şey

VERBİS Nedir? VERBİS Hakkında Her Şey

VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan ve ilgili kanuna uygun olarak kişisel verilerin kaydını tutan bir uygulamadır.

VERBİS olarak kısaltılan “Veri sorumlusu kayıt bilgi sistemi”, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce veri işleme faaliyetlerini bildirerek kayıt olmaları gereken bir sistemdir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenli olarak veri işleyen, gerçek ve tüzel kişiler ile kişisel verileri işleyen kamu kuruluşları için geliştirilen sistem VERBİS kullanılmaktadır.Ekim 2018 tarihinden itibaren kullanılmaktadır.

Herkes başvurabilir. kayıtlarını ve gerekli düzeltmeleri kamuya açık sistem üzerinden talep eder. Sistem kayıtları, kişilerin kişisel bilgilerini içermez, ancak veriler kuruluşlar tarafından kayıt altına alınır. VERBİS şeffaf ve denetlenebilir bir sistemdir.

VERBİS, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra veri sorumlusu ve işleyenlere uygulanan düzenlemelerden biridir. Kayıtlar Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun https://www.kvkk.gov.tr ​​internet sitesinde yapılmaktadır.

VERBİS’e Kayıt Olma Zorunluluğu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesine göre, gerekli şartları taşıyan kamu, gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlayabilmeleri için VERBİS sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, ilgili kanunla belirlenen cezai yaptırımlar, kurum ve kişiler hakkında uygulanır.

VERBİS Kayıt Süresi

VERBİS kayıt süresi 23.06.2020 tarih ve sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu\\\\\\\’nun 2020/ 482 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.

30.09.2020 tarihi itibariyle yıllık 50’den fazla çalışanı olan veya yıllık toplam bilançosu 25 milyon TL’yi aşan gerçek ve tüzel kişiler için vade,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık toplam çalışan sayısı 25 milyon TL Gerçek ve tüzel kişiler için vade Daha az yaygın olmakla birlikte, birincil işi hassas kişisel verilerin işlenmesi 31.03.2021 tarihine,

Koşullara uyulmasına rağmen bu süre içinde kayıt yaptırmayan kontrolörlere yaptırım uygulanır. Bu tarihlerden sonra doğan tescil yükümlülüğü olan gerçek ve tüzel kişilerin 30 gün içinde tescil işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

VERBİS Ceza ve Yaptırımları

Kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS sistemine kayıt işlemini tamamlamaması halinde ilgili kanunun öngördüğü bazı ceza ve yaptırımlar bulunmaktadır. Gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurumlarına uygulanan ceza ve yaptırımlar farklıdır.

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünü ihlal edenlere ilgili hükmün 18 inci maddesinin birinci fıkrasının Ç bendi uyarınca 20.000 Türk Lirası ile 1.000.000 Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.

Kamu kurumlarının süresi içinde veri sorumluları siciline kayıt yaptırmaması halinde, şartların yeterliliğine rağmen aynı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca cezai işlem uygulanır. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapan memurlar, kamu çalışanları ve diğer çalışanlara bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yaptırım formları uygulamak, Disiplin ve Kurula rapor vermek.

Aynı zamanda teknik aksaklıklar veya hukuki imkansızlıklar nedeniyle kayıt yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyenler, bu olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde gerekçeli olarak sürenin uzatılmasını kuruluştan yazılı olarak talep etmelidir. Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleşir. Kuruluş, 30 günü geçmemek kaydıyla bir kez yenileyebilir.

VERBİS Yönetmelik, Mevzuat

Veri sorumluları sicili oluşturmak için VERBİS’e kayıt başvuru usul ve esasları, veri sorumlusu sicil kaydı ile yeniden düzenlendi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016, 1 Ocak 2018.

Veri sorumlularının kaydına ilişkin hazırlanan yönetmelikte, veri işleme sistemini kuran ve yöneten gerçek ve tüzel kişilerin amaç ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Benzer şekilde 1 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte de kişisel verilerin tamamının veya bir kısmının veya sorumlu tarafından otomatik olarak silinmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar bulunmaktadır.

VERBİS Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sorumlusu, VERBİS’te kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri denetleyicisi, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Tüzel kişilikte kontrolü elinde bulunduran kişinin kendisidir. Kontrolör yurtdışında bulunuyorsa, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi veya Türkiye’de yerleşik bir gerçek kişi, kontrolörün temsilcisini atayabilir.

VERBIS iletişim atama veri denetleyicisi. İrtibat kişisi, kuruluş ile kontrolör arasındaki iletişimi sağlayan kişidir. Belirlenen ilgili kişi, VERBİS Üzerinden Kaydol seçeneğini seçerek kullanıcı adı veya şifre kullanmadan E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapar. Kontrolör tarafından belirlenen ilgili kişi, Türkiye’de ikamet eden gerçek bir kişi veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmalıdır.

Gerçek bir kişiye ait verilerin işlenmesinden sorumlu kişi, kendisini irtibat kişisi olarak belirleyebilir. Çünkü bir kişi aslında kendi adına bir iş sahibi olabilir. Aynı zamanda, gerçek bir kişi kendi şirketinin bir çalışanını veya aile üyesi gibi şirket dışından bir kişiyi irtibat kişisi olarak atayabilir.

VERBİS’e Kayıt Nasıl Yapılır?

VERBİS’e kayıt olmak için öncelikle Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesini https://www.kvkk.gov.tr ​​ziyaret ediniz. Bir sonraki ekranda VERBİS seçeneğine tıklanarak açılan sayfadan kayıt işlemi başlatılır. VERBİS ekranında yabancı veya yerli kamu, gerçek ve tüzel kişiler için 3 farklı seçenek bulunmaktadır. Kontrolör, talep formunu yetkili departman aracılığıyla doldurur. Kayıt işlemi ücretsiz olarak yapılır.

Başvuru yetkili birime ulaştığında, kullanıcı adı ve şifre sistem üzerinden ilgili veri sorumlusuna iletilecektir. Başvuru formu çıktısı alınıp el yazısı imza ile gönderilebilir veya kuruluşun kayıtlı e-posta adresine (KEP) gönderilebilir.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir