Yazılım Test Uzmanlığı Nedir?

Yazılım Test Uzmanlığı Nedir?

Yazılım testi, bir yazılım uygulamasının işlevselliğini değerlendirme sürecidir. Geliştirilen yazılımın belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirlemeye hizmet eder. Yazılım test uzmanları hataları bulur ve düzeltir. Bu amaçla, test edilecek yazılımın fonksiyonlarını kapsayan ve gerçekleştiren test senaryoları tasarlayarak sadece işlevselliğini değil aynı zamanda şartnamelere uygunluğunu da kontrol etmekteyiz.

Bir Yazılım Testçisinin Görevleri Nelerdir?

Yazılım test uzmanları hataları bulur ve düzeltir. Bunu yapmak için, test edilecek yazılımın fonksiyonlarını kapsayan test senaryoları tasarlar ve sadece işlevselliğini değil aynı zamanda spesifikasyonlara uygunluğunu da kontrol etmek için gerçekleştirir. Sorumluluk alanı, test kurulumuna, yani yazılımın çalıştırıldığı donanıma da göz kulak olmayı içerir. Bu yapı her zaman güncel olmalı ve testler için gereksinimler her zaman aynı olmalıdır, aksi takdirde sonuçlar tahrif edilecektir. Test durumları gerçekleştirildikten sonra sonuçları analiz eder. Test hatalar içeriyorsa ve bu nedenle başarısız olduysa düzeltir. Hata yazılımdaysa, test kullanıcıları tarafından nedeni bulma konusunda desteklenmeye devam eden geliştirme ekibine iletir.

Bu İşteki En Büyük Zorluklar Nelerdir?

En büyük zorluk, tüm geliştirme sürecini takip etmektir. Bir yazılım parçası ne kadar işlevselliğe sahipse, testler o kadar karmaşık hale gelir. Ne de olsa, giderek daha fazla işlevin kontrol edilmesi gerekiyor ve bunlar arasındaki bağımlılıklar da artıyor. Buna göre, test senaryoları vb. tarafından daha fazla senaryonun kapsanması gerekir. Bir şeyi daima akılda tutmak önemlidir: Bir yazılım testi asla bitmez. Testçiler ve geliştiriciler hiçbir zaman %100 hatasız yazılım elde edemeyeceğinizi varsayıyorlar.

Test Yönetiminin Hedefleri

Test yönetimi ile izlenen iki ana hedef vardır:

 • Yazılım hatalarını mümkün olduğunca erken ortaya çıkarın
 • Yazılım kalitesiyle ilgili belirsizliği en aza indirin

Yazılım hatalarını mümkün olduğunca erken ortaya çıkarmaya çalışmalısınız. Yazılım geliştirirken, özelleştirirken veya kurarken testler genellikle oldukça geç yapılır. Sonuç olarak, bulunan kusurlara veya gerçek hatalara uygun bir tepki ancak geç bir aşamada yapılabilir. Bu hatadan kaynaklanan maliyetler katlanarak artar, daha sonra bir kusur bulunur ve giderilir. Yazılım kalitesiyle ilgili belirsizliği en aza indirmelisiniz. Yeterince testin yazılımın hatasız olduğunu kanıtlayabileceği yanlış bir varsayım olacaktır. Maliyet etkinliği bu varsayımı engeller. Orta düzeyde yazılım karmaşıklığına sahip %100’lük bir test kapsamı genellikle çok zaman alır ve bu nedenle pahalıdır. Test yönetimi, bu nedenle, yazılımın kritik hatalar içerip içermediği konusundaki belirsizliği, hayata geçirmenin güvenle tahmin edilebileceği ölçüde en aza indirmeyi amaçlar. Bu, yeterli test kapsamı, farklı test türlerinin yürütülmesi veya üretime mümkün olduğunca yakın test verileri gibi çeşitli parametrelerle desteklenebilir. Test yönetimi, yazılımın artık hata içermediğini kanıtlamayı amaçlamaz.

Yapılandırılmış Test Yönetiminin Faydaları

Açık görevler, roller ve sorumluluklar ile yapılandırılmış test yönetimi ile ilgili genellikle birçok avantaj vardır. Bunlar, diğerleri arasında şunları içerir:

 • Erken hata tespiti ve tekrarlanabilir testler ve test edilecek gereksinimlere ilişkin netlik sayesinde daha düşük bakım maliyetleri nedeniyle tüm yazılım yaşam döngüsü boyunca maliyet azaltma
 • Bilinen test kapsamları aracılığıyla test aşamalarının daha iyi planlanabilirliği
 • Yeterli test senaryosu tanımı ve dokümantasyon aracılığıyla kişiden bağımsız testler, testlerin dış kaynak kullanımına bile izin verir
 • Test yönetiminin sürekli iyileştirilmesi yoluyla yazılım kalitesinin sürekli iyileştirilmesi
 • Yapılandırılmış test senaryolarını test otomasyonu aracılığıyla çalıştırma seçeneği, böylece ek zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Yazılım Test Uzmanı

İlk sezginin aksine, bir testçi sadece testleri yapmakla kalmaz, aynı zamanda test sürecinde operasyonel görevleri de üstlenir. Bir test cihazının tipik görevleri şunları içerir:

 • Test edilebilirlik için gereksinimlerin spesifikasyonların ve kabul kriterlerinin kontrol edilmesi
 • Test ön koşullarını belirler ve belgeler
 • Test senaryolarının ve test prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Ayrıntılı test yürütme planının oluşturulması

Görev dağılımına bağlı olarak, uygun test verileriyle test ortamının sağlanması da yazılım test uzmanlığının görevlerindendir.

Test Yönetim Standartları

Test yönetimi sistematize edilmiş ve bu nedenle uzun yıllardır standartlaştırılmıştır. Bu alandaki ilk standart, şimdi 829-2008 sürümünde mevcut olan ve bir test sürecinin bileşenlerini açıklayan ANSI IEEE 829 “Yazılım ve Sistem Test Belgeleri Standardı”dır. Bu, bazı uluslararası yazılım test standartlarını özetleyen ve dolayısıyla yerini alan ISO IEC IEEE 29119 Yazılım Test standardı ile sonuçlandı. Standart, kavramları, test sürecini, test belgelerini, test tekniklerini ve anahtar kelimeye dayalı testleri açıklayan beş bölüme ayrılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir